ROCOL Belt Dressing Spray  jest lepką bezbarwną cieczą w opakowaniu typu spray opracowanym do skutecznej konserwacji w bardzo krótkim czasie pasów transmisyjnych i taśm przenośnikowych wszystkich typów.

Produkt zwiększa przyczepność pasów, zapobiega piskom i ślizganiu się pasów. Ponadto aplikowany środek skutecznie zapobiega wysychaniu i pękaniu pasów, chroni w każdych warunkach pracy  w tym środowiska wilgotne i bardzo suche gorące. Belt Dressing Spray nazywany jest często klejem do pasów transmisyjnych i taśm przenośnikowych, ale jego rola nie ogranicza się tylko do zwiększenie przyczepności. Jest to również środek konserwujący, który zwiększa  czas pracy taśmy i jej zużycie. Preparat chroni taśmy przed wysychaniem i zużyciem a jednocześnie zapobiega  piszczeniu i poślizgowi pasów. Najczęściej jest używany w przemyśle stoczniowym, przetwórstwie gumy i tworzyw sztucznych, przemyśle szklarskim i odlewniczym. Również inne gałęzie przemysłu nie stronią od produktu a najczęściej spotykamy go : w przemyśle papierniczym i produkcji  opakowań, budowie maszyn  i urządzeń przemysłowych, przemyśle metalurgicznym i chemicznym.  Produkt Rocola  może być stosowany jako uniwersalny smar zabezpieczający do łańcuchów i lin stalowych. Atest FDA Group 21 CFR 178.3570, NSF H1 Registered-123700,

DIN V 10517 *pozwala bezpiecznie stosować w przemyśle spożywczym i produkcji opakowań  a zastosowana nakrętka i aktywator DETEX wykrywalny przez metal zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia plastikiem.

Cienka warstwa sprayu do naniesiona na taśmę, zwiększa przyczepność, gdy pasy stykają się z kołami napędowymi, zmniejszając poślizg paska, który powoduje ścieranie i jego przegrzewanie. Płyn użyty w Sprayu do pielęgnacji pasów taśmociągu Belt Dressing Spray jest całkowicie nierozpuszczalny w wodzie, dzięki czemu jest równie skuteczny zarówno w mokrych, jak i wilgotnych środowiskach. Temperatury w jakich producent zapewnia pełną skuteczność podaną karcie charakterystyki wacha się   od -50 ° C do+ 100 ° C. Środek Belt Dressing nie tylko  zwiększa tarcie i poprawia adhezję, ale zapobiega powstawaniu ładunków elektrostatycznych.

ROCOL Belt Dressing Spray to przezroczysta powłoka na bazie syntetycznych elastomerów przeznaczona do mocno obciążonych pasów napędowych – okrągłych, płaskich, zębatych (wykonanych także  z gumy, skóry i PVC). Tworzy syntetyczny film silnie przylegający do wszelkiego rodzaju materiału z którego wykonany jest pas. Zapobiega ślizganiu się pasów co ogranicza koszty związane z przestojem maszyny spowodowanym koniecznością dopasowywania i regulowania pasów. Rocol Belt Dressing Spray nie zawiera żywicy, asfaltu ani ropy naftowej w związku z czym nie powoduje twardnienia i pękania pasów oraz osadzania się zanieczyszczeń. Bardzo często zastosowanie preparatu może zwiększyć siłę naciągu pasów klinowych, okrągłych i płaskich nawet do 50 %. Ma to szczególne znaczenie w dmuchawach, kompresorach, pompach, wentylatorach i młynach gdzie stała wydajność pracy jest pożądana.

Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć. Trzymając puszkę w pozycji pionowej nanieść preparat z odległości 15-30 cm na pas ruchomy bądź nieruchomy.
Przed naniesieniem preparatu na powierzchnie malowane lub gumowe  lub z  tworzyw sztucznych  należy sprawdzić czy preparat nie niszczy powierzchni. Aby uzyskać najlepsze wyniki, nałóż cienką warstwę bezpośrednio na powierzchnia napędowa paska.

Zapewnić odpowiednią wentylację podczas użytkowania

Podstawowe dane produktu ROCOL Belt Dressing Spray

Norma

Treść

Jednostka

wynik

CTM 0176

Wygląd Kolor

Transparentna lepka ciecz

 Skład olej bazowy: polimer węglowodorowy,  gaz pędny dwutlenek węgla (CO2 ), rozpuszczalnik

węglowodór niechlorowany

DIN 51 562

Lepkość oleju bazowego w temperaturze 40 ° C

cSt

20

 

Temperatura pracy

 ° C

5 do 100

DIN 51 757

Gęstość w 15 ° C 

g/ml

0,78

 

Temperatura wrzenia

° C

> 35

DIN ISO 2592

Temperatura zapłonu(tygiel zamknięty)

° C

> -39

 

Temperatura samozapłonu

° C

> 200

 

Wielkość cząstek grafitu 90% mniej niż 18 mikronów

 

Zawartość LZO

g/l

577

Certyfikaty

ISO 21469 zapewniający pełną zgodność z audytem

Atest

Halal numer rejestracyjny certyfikatu C-912-350-05-01 / 1

Atest

Koszerny

Atest

H1. Zatwierdzony przez NSF, nr rej..No.160807

ASTM: Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów.

ISO: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna.

DIN: Deutsche Industrie Norm

*  DIN V 10517 – Niemiecka norma która określa wymagania higieniczne dotyczące smarów stosowanych w przemyśle spożywczym maszyn i urządzeń, np. maszyn spożywczych. Klasyfikacja smarów spożywczych powinna unikać jakiegokolwiek niekorzystnego wpływu smarów na artykuły spożywcze podczas procesu produkcyjnego

** ISO 21469 Podobnie jak w przypadku  oznaczeń NSF H1, H2 i H3, ISO 21469 polega na próbie zapewnienia konsumentom ochrony przed szkodliwymi skutkami zanieczyszczenia żywności i produktów związanych z żywnością smarem.

Jednak pierwszym ważnym rozróżnieniem jest to, że ISO 21469 dotyczy tylko produktów przeznaczonych do „przypadkowego kontaktu” (tak zwane produkty H1 w starej terminologii). Nie obejmuje kategorii smarów NSF H3, w przypadku których kontakt z produktem jest nieunikniony (np. Hak do mięsa), ani nie dotyczy smarów H2.

Po drugie, w przeciwieństwie do oznaczenia NSF H1, które po prostu odnosi się do potencjalnych toksykologicznych, rakotwórczych i mutagennych skutków smarowania poprzez porównanie listy „składników” smaru z listą zatwierdzonych produktów bezpiecznych dla żywności (zgodnie z 21.CFR 178.3570), ISO 21469 dotyczy całego procesu projektowania, produkcji, pakowania i transportu smarów.

Kluczem do uzyskania certyfikatu ISO 21469 jest przeprowadzenie dogłębnej „oceny ryzyka higienicznego” w celu uwzględnienia nie tylko bezpieczeństwa chemicznego smaru (nietoksyczny, nie rakotwórczy, niemutagenny), ale także potencjalnego ryzyka fizycznego związanego z wnikaniem brudu, pył lub metale lub ryzyko biologiczne związane z tworzeniem się patogenów lub innych biologicznie czynnych środków w wyniku długotrwałego przechowywania, psucia się itp.

Opakowania produktu:  300 ml

Specyfikacje

Okres trwałości i przechowywanie:  ROCOL Belt Dressing Spray przechowywać w oryginalnych nieotwartych opakowaniach . Temperatura przechowywania powinna być niższa od + 50 ° C, a obszar przechowywania powinien być poza zasięgiem bezpośrednie światła słonecznego. Okres przydatności do spożycia to 5 lat od daty produkcji. Chronić przed przegrzaniem. Unikać miejsc o wysokiej wilgotności.

 

Normy i atesty: NSF H1 – 123700, Grupa FDA 21 CFR 178.3570, Certyfikat ISO 21469 **,

ROCOL Belt Dressing Spray nie zawiera: węglowodorów mineralnych, materiałów pochodzenia zwierzęcego, olejków  z orzechów  i składników modyfikowanych genetycznie.

Ograniczenia: Produkty te nie zostały przetestowane pod kątem przydatności i nie są przeznaczone do użytku medycznego lub farmaceutycznego.

Produktu o podobnych właściwościach lub składzie; WEICON Belt Dressing Spray, Belt Dressing  K2, VALVOLINE V-BELT SPRAY, CRC INDUSTRIES BELT GRIP FPS, Fehchem  FCH – BELT DRESSING SPRAY, Permatex Belt Dressing &Conditioner, OKS 2901, Ambersil Belt Dressing, Ambersil Belt Dressing FG, Loctite LB 8005, Belt Dressing Master BD-8, WÜRTH V-Belt Spray SPR-BL-V, Pro 99 Belt Dressing, High Quality Belt Dressing Aerosol Spray, KF ADHESIF COURROIES FPS, JOHANSSON BD 67 PLUS, ATAS  RENA, CX80 SPRAY do PASKÓW, ADHER 7W,

Rocol DRESSING Spray