atesty pzh

Podstawowym atestem dla środków smarnych i technicznych wymaganym w przemyśle spożywczym i farmaceutycznych jest atest NSF International amerykańskiej organizacji testującej, kontrolującej i certyfikującej produkty dopuszczone do kontaktu z żywnością z siedzibą w Ann Arbor w stanie Michigan USA

Firma NSF International została założona w 1944 r. Przez Szkołę Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Michigan jako Narodowa Fundacja Sanitarna (NSF) w celu ujednolicenia wymogów dotyczących produktów dopuszczonych do pracy w przemyśle spożywczym. Do tej pory NSF opracowało ponad 80 publicznych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponieważ NSF rozszerzyło usługi poza rozpoznanie i wykrywanie za pomocą techniki laboratoryjnej produktów które mogą być szkodliwe dla zdrowia na nowe rynki międzynarodowe (ponad 150 krajach na całym świecie), nazwa ta została zmieniona na NSF International w 1990 roku.

Sekcja Bezpieczeństwa Żywności w NSF zapewnia akredytowane usługi we wszystkich sektorach łańcucha dostaw, od rolnictwa, produkcji, przetwarzania, dystrybucji i przetworów mlecznych, aż po owoce morza, handel detaliczny i restauracje. Usługi obejmują certyfikat Global Food Safety Initiative (GFSI) (SQF, BRC, GLOBALG.AP, FSSC, IFS, Rada Certyfikacji Akwakultury (ACC)); Certyfikacja MSC; Usługi audytorskie, konsultingowe i techniczne; Zatwierdzanie i inspekcja HACCP; Oraz certyfikat ekologiczny i pozbawiony glutenu przez QAI (Quality Assurance International). NSF Food Safety również certyfikuje sprzęt gastronomiczny, związki niespożywcze oraz wodę butelkowaną / napoje. Dodatkowo, NSF oferuje rejestrację ISO 13485 dla wyrobów medycznych i oznakowanie CE oraz prowadzi certyfikacje urządzeń agd , wody mineralnej oraz napoje, suplementy odżywcze i dietetyczne, prywatne etykiety i produkty do pielęgnacji ciała.

Podsumowując , certyfikaty otrzymują produkty, których podstawą są składniki naturalne, nie zawierające metali ciężkich i substancji uznanych za rakotwórcze. Podstawowym certyfikatem w przypadku substancji smarnych jest NSF H1. Oznaczenie produktu znakiem NSF H1 nie jest równoważne z tym, że można go traktować jak produkt spożywczy nadający się do spożycia – maksymalne dopuszczalne stężenie środka smarnego wynosi tylko 10 mg na kilogram żywności.

Powszechnie przyjmuje się ,że produkty smarne oznaczone NSF H-1to smary dopuszczone do stosowane w środowisku spożywczym, gdzie istnieje niewielka możliwość przypadkowego kontaktu z żywnością. Taki przypadkowy kontakt jest ograniczony do śladowych ilości i nie może przekraczać 10 części na milion (tj. 0,001 procent) Składniki smaru mogą zawierać jeden lub kilka z dopuszczonych olejów bazowych, dodatków i zagęszczaczy i określono je w przepisach FDA (21 CFR 178.3750)

Produkty smarne oznaczone NSF H-2 to smary dopuszczone do stosowane w środowisku spożywczym i wykorzystywane w urządzeniach oraz częściach maszyn w miejscach, gdzie nie istnieje możliwość kontaktu smar – produkt żywnościowy. Ponieważ nie ma ryzyka kontaktu z żywnością, smary w tej grupie nie mają zdefiniowanej listy dopuszczalnych składników. Środki smarne określone jako H-2 nie mogą zawierać czynników rakotwórczych, mutantów, teratogenów, kwasów mineralnych lub metali ciężkich, takich jak antymon, arsen, kadm, ołów, rtęć lub selen.

Środki smarne oznaczone jako NSF H3 mogą zawierać tylko oleje jadalne spełniające wymagania FDA 21 CFR 172.860 (takie jak olej kukurydziany, sojowy lub olej z nasion bawełny), niektóre oleje mineralne spełniające wymagania FDA 21 CFR 172.878 oraz oleje powszechnie uznane za bezpieczne (GRAS) w ramach FDA 21 CFR 182 lub FDA 21 CFR 184. Środki smarne H3 są zazwyczaj używane do czyszczenia i zapobiegania rdzewieniu haczyków, wózków i innych podobnych urządzeń.

Obecność znaku NSF na produkcie bądź na urządzeniach w przemyśle spożywczym oznacza, iż produkt ten lub instalacja został oceniony, przetestowany i certyfikowany przez NSF International i uznany jest jako zgodny z międzynarodowymi standardami przemysłu spożywczego. Aby uzyskać prawo do wykorzystania znaku NSF producent poddany zostaje surowej ocenie i testom swoich wyrobów, jak również okresowym, rygorystycznym i niezapowiedzianym kontrolom w zakładzie produkcyjnym. Rejestracja NSF dla tego danego środka smarnego jest ważna, jeżeli na zatwierdzonej przez NSF etykiecie produktu umieszczone są: Numer Rejestracji NSF, Symbol Kategorii oraz Symbol Rejestracji, a nazwa zarejestrowanego produktu wymieniona jest w aktualnej Białej Księdze NSF zawierającej listę artykułów nieżywnościowych [White Book Listing of Nonfood Compounds] zamieszczonej na stronie internetowej NSF(www.nsf.org). Symbol Rejestracji NSF można pobrać ze strony internetowej. Oficjalna strona NSF: http://www.nsf.org

Aby zakończyć temat atestów NSF należy dodać ,że część atestów obowiązuje tylko na terenie danego obszaru ,np. Chiny lub USA ,dlatego w Europie i krajach Unii Europejskiej należy stosować produkty które mają dopuszczenie europejski.

W Polsce własne certyfikaty obowiązujące na terenie jego wydania wydaje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH). PZH to instytucja naukowo-badawcza funkcjonująca od ponad 90 lat która prowadzi między innymi badania: diagnostyczne, żywności, opakowań żywności, wody, powietrza, promieniotwórczości oraz środków, materiałów i urządzeń kontaktujących się z wodą, produktami spożywczymi itp.
Wielu producentów z branży spożywczej musi też spełniać przepisy tzw . Halal i Kosher, czyli związane z produktami przeznaczonymi dla wyznawców religii muzułmańskiej i żydowskiej.

Jeżeli mówimy o całej gamie środków smarnych przeznaczonych do wykorzystania w przemyśle spożywczym, to powinny one spełniać certyfikaty przemysłowe i być zgodne z wymaganiami i wytycznymi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) oraz GMP (Good Manufacturing Practice). Tam gdzie nie istnieje ryzyko kontaktu środka smarnego z żywnością, należy korzystać ze środków smarnych ogólnodostępnych ale trzeba tez zaznaczyć ,że nie ma przeciwwskazań do stosowania środków smarnych z atestem spożywczym do zastosowań w innych przemysłach..

Tagi :

smar do kontaktu z żywnością,

nsf certification,

atest PZH,

certyfikaty nsf,