Rocol BAKERLUBE ™ HT

Nie zawierający rozpuszczalników syntetyczny smar do łańcuchów i przenośników. Glikol polialkilenowy( PAG), grafit 15 %, dodatki poprawiające przyczepność to podstawowe składniki smaru łańcuchowego do wysokich temperatur.

ROCOL Bakerlube HT został  opracowany jako wysokiej jakości, suchy smar do łańcuchów przenośników i łożysk w piecach piekarniczych, piecach do wypalań ceramicznych, suszarniach  o wysokiej temperaturze. Smar jest doskonałym środkiem smarnym wszędzie tam, gdzie temperatury są zbyt wysokie dla stosowania tzw. mokrych smarów.  Zakres temperatur w jakich należy stosować produkt to –10 ° C do +180 ° C aplikowany jako olej który występuje jako warstwa wilgotna, powyżej tej temperatury aż do temperatury 550 ° C olej należy traktować jako powłokę suchą.

Wysoką temperaturę i smarowanie przeciwzużyciowe olej zawdzięcza użytemu glikolowi polialkilenowemu (PAG) jako bazy olejowej i drobnemu i czystemu grafitowi (mniej niż 18 mikronów ) oraz dodatkom smarnym. Olej bazowy PAG charakteryzuje się wysoką smarownością, naturalnym wskaźnikiem lepkości i dobrą stabilnością temperaturową. Niska lotność w wysokiej temperaturze oraz odporność na tworzenie się osadów oraz biodegradowalność i  odporność  bakteriologiczna czynią  glikol polialkilenowy doskonałą bazą smarną do łańcucha.

Doskonała penetracja brak rozpuszczalników w składzie sprawia,że smar może być stosowany w warunkach dużego zapylenia ponieważ nie przyciąga kurzu i brudu. Jeżeli dodamy do tego, że Rocol Bakerlube HT należy do grupy olejów  bardzo nisko dymiących w wysokich temperaturach to zwiększa to jego zakres stosowania wszędzie tam brak jest kosztownych i wydajnych wentylatorów wyciągowych.

BAKERLUBE HT jest idealny do smarowania łańcuchów przenośników w środowiskach o wysokiej temperaturze, gdzie nie można tolerować ryzyka zanieczyszczenia produktu mokrym środkiem smarnym. Na przykład łańcuchy pieców piekarniczych lub tam, gdzie temperatury są zbyt wysokie, aby można było często dosmarować łańcuch, szczególnie wtedy gdy wymaga to przestoju. Smarowanie płynne łożysk ślizgowych i tocznych, łańcuchów, przegubów lub prowadnic przy wysokich temperaturach. W systemach transportowych obciążonych promieniowanie cieplnym, w urządzeniach lakierniczych, suszarniach, czy urządzeniach do wypalania w przemyśle ceramicznym, np. w cegielniach, hutach szkła, odlewniach, hutach i walcowniach, w rusztach ruchomych w spalarniach. Suche smarowanie przy temperaturze pracy powyżej 200 ° C. Cząstki oleju syntetycznego odparowują bez zapachu i pozostałości, a funkcje smarne przejmują cząsteczki stałe. Smarowanie elastomerów i tworzyw sztucznych nie odpornych na oleje mineralne.

Sposób smarowania łańcucha: smar można aplikować w temperaturze poniżej 120 ° C, aby osiągnąć pełną penetrację ogniw. Używać pędzlem, kroplomierzem, olejarką ciśnieniową.

Uwaga: przed użyciem dobrze wymieszać aby zapewnić by zawiesina równomiernie rozprowadziła stałe cząstki grafitu..

Podstawowe dane produktu            ROCOL  BAKERLUBE HT

Norma

Treść

Jednostka

wynik

CTM 0176

Wygląd Kolor

Ciecz koloru ciemnoszarego

 Skład: Olej bazowy:Polyalkylene Glycol (Glikol polialkilenowy). PAG, grafit 15 %, dodatki poprawiające przyczepność,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIN 51 562

Lepkość oleju bazowego w temperaturze 40 ° C

cSt

200

DIN 51 562

Lepkość oleju bazowego w temperaturze 100 ° C

cSt

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura pracy: powierzchnia wilgotna

Jako suchy smar

 ° C

–10  do +180

180 do 550

 

 

 

 

DIN 51 757

Gęstość w 15 ° C 

g/ml

1,1

 

 

 

 

 

Temperatura wrzenia

° C

> 150

DIN ISO 2592

Temperatura zapłonu(tygiel zamknięty)

° C

> 150

 

Temperatura samozapłonu

° C

> 200

 

Wielkość cząstek grafitu 90% mniej niż 18 mikronów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawartość LZO*

g/l

0

Atest

 

H2. Zatwierdzony przez NSF, nr rej. 141863.

ASTM: Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów.
ISO: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna.
DIN: Deutsche Industrie Norm

* Lotne związki organiczne, LZO (VOCs, ang. volatile organic compounds) – grupa związków organicznych, wykazujących następujące własności: mogą przechodzić w postać pary, gazu, charakteryzują się prężnością par i niską rozpuszczalnością w wodzie

Skutki zdrowotne mogą obejmować:

  • Podrażnienie oczu, nosa i gardła
  • Bóle głowy, utrata koordynacji i nudności
  • Uszkodzenie wątroby, nerek i ośrodkowego układu nerwowego
  • Niektóre substancje organiczne mogą powodować raka u zwierząt, inne podejrzewa się lub są znane z tego, że powodują raka u ludzi

Opakowania produktu: 18,9 litrów można zamówić emailem lub zleć przepakowanie na dowolne opakowanie .Olej do sprężarki dostarczamy bez kosztów dostawy do Białegostoku, Warszawy, Bydgoszczy, Katowic, Krakowa i Wrocławia

Okres trwałości i przechowywanie ROCOL Bakerlube HT przechowywane w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu  przechowywany w temperaturze od + 1 ° C do + 40 ° C mają okres przydatności do 24 miesiące od daty produkcji.

Normy i atesty: NSF H2– standardowe środki smarne oznaczone certyfikatem NSF H2 to produkty dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym w sytuacjach, gdy nie występuje ryzyko zanieczyszczenia nimi produktów żywnościowych. W praktyce sprowadza się to właściwie do tego, że można ich używać tylko w otoczeniu technologicznym. Zanieczyszczone produkty żywnościowe muszą zostać poddane procesowi zniszczenia.

ROCOL BAKERLUBE HT nie zawiera: węglowodorów mineralnych, materiały pochodzenia zwierzęcego, olejków  z orzechów  i składników modyfikowanych genetycznie.

Ograniczenia Produkty te nie zostały przetestowane pod kątem przydatności i nie są przeznaczone do użytku medycznego lub farmaceutycznego.

 

Produktu o podobnych właściwościach lub składzie; Thermal-Lube XL0721, Bel-Ray 22460 Molylube, Rocol CHAINGUARD 550, SLIP Plate Oven Chain Lubricant, Brad-Chem 414, DECATHLON PAG, Wurth’s Dry Graphite Lubricant, Hanseline MTB chain oil, Thermal-Lube XL2356, GLEITMO 961, John King Chains JKO1178G, OKS 387, Cyclo Moly & Graphite Heavy Duty Chain & Cable Lube, Q5 Graphite, Interlubecorp Graphite Chain Lube # 146, Sprayon LU204, All Points 85-1093 Graphite Chain Lubricant, CRC Food Grade Synthetic PAG Chain Oil , Bel-Ray 22460 Molylube Synthetic PAG Chain Lubricant, Matrix Specialty Lubricants BV Foodmax Gear PAG, Klüberfood NH1 CH 2 Plus, No-Tox Syntex® Food Grade Synthetic PAG Oil, elube MoS2 Lube

Rocol BAKERLUBE ™ HT