Płyn barierowy firmy DuPont o nazwie  MOLYKOTE L-1605 FM  to syntetyczny olej  PAO (polyalphaolefine) klasy ISO 5,który nie zawiera żadnych dodatków i posiada certyfikat H1 przyznany przez NSF do incydentalnego kontaktu z żywnością.

Płyny olejowe PAO opracowane zostały z etylenu w latach trzydziestych XX wieku i charakteryzują się wyższą temperaturą niż oleje mineralne, brakiem wosków, niższą naturalną smarnością w stosunku doi oleju mineralnego, kompatybilnością z olejem mineralnym. Wadą oleju syntetycznego jest znacznie większa cena wynikająca, ze złożoności procesu produkcyjnego.

Syntetyczny i bardzo rzadki olej L-1605 FM jest  bezpieczny fizjologicznie (nietoksyczny, bezwonny i bez smaku) i może być stosowaniu we wszystkich maszynach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, gdzie istnieje ryzyko bezpośredniego kontaktu z żywnością i jej opakowaniem. Dopuszczony do kontaktu z żywnością przez atest USDA H1. Opracowany pod katem stosowania w sprężarkach powietrza i pompach próżniowych.

Certyfikat NSF H 1 sprawia,  że produkt jest dopuszczony jako smar do przypadkowego kontaktu z żywnością (H1)oraz  do stosowania w obszarach przetwarzania żywności i wokół nich. MOLYKOTE L-1605 FM  może być stosowany na sprzęcie spożywczym jako folia ochronna antykorozyjna, jako środek antyadhezyjny na uszczelkach lub uszczelnieniach zamknięć zbiorników oraz jako środek smarny do części maszyn i wyposażenia w miejscach, w których istnieje potencjalne narażenie smarowanej części na działanie produktu spożywczego. Użyta ilość powinna być minimalną wymaganą do uzyskania pożądanego efektu technicznego na sprzęcie. Jeśli jest stosowany jako powłoka antykorozyjna, związek musi być usunięty z powierzchni sprzętu przed kontaktem z żywnością  poprzez mycie lub wycieranie, tak aby powierzchnia była skutecznie wolna od wszelkich substancji, które mogłyby zostać przeniesione do przetwarzanej żywności.

Olej MOLYKOTE L-1605 FM jest kompatybilny z olejami mineralnymi i wieloma systemami zaprojektowanymi do smarowania olejem mineralnym. Olej  L 1605 do sprężarek ze względu na swoja czystość skład jest kompatybilny z większością elastomerów.

Podstawowe dane produktu MOLYKOTE L-1605 FM

 

 

 

Norma

Treść

Jednostka

wynik

CTM 0176

Kolor

Przeźroczysty do złotożółtego

Skład: olej bazowy- polyalphaolefine (PAO) wypełnia cały profil składu chemicznego

 

Temperatura pracy

° C

-54do+231

ASTM D445

Lepkość kinematyczna oleju bazowego w 40 ° C.

cSt

6,1

ASTM D445

Lepkość kinematyczna oleju bazowego w 100 ° C

cSt

2

ASTM D445

Lepkość kinematyczna oleju bazowego w -40 ° C

cSt

250

ASTM D 2270

Wskaźnik lepkości

 

124

ASTM D-2422

Klasa lepkości na ISO w 25° C

VG

5

ASTM D2983

Lepkość Brookfielda w temp. -40 ° C.

cP

361

DIN 51 757

Gęstość w temperaturze 15 ° C

g / cm3

0,79

ASTM D1218

Współczynnik załamania światła w temp. 20°C

 

1.39

ASTM D97

Temperatura krzepnięcia

° C.

-60

ASTM D 92

Temperatura zapłonu (tygiel zamknięty)

° C

168,3

ASTM D974

Całkowita liczba kwasowa

mg KOH/g

< 0.05

ASTM D 611

PN/C-04028

Punkt anilinowy

°C

100.4

ASTM D5399

Temperatura wrzenia (760 mmHg)

° C

> 35

ASTM D877

Wytrzymałość dielektryczna

kV

43

 

Właściwości utleniające

 

brak

Atest

Substancja w pełni bezpieczna (hazmat-nie)

 

tak

Atest

Registration  NSF H-1 No.127101

Atest

Koszerny

CTM (Korporacyjna metoda badań) odpowiadają standardowym testom ASTM w większości przypadków.

ASTM: Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów.

*Płyn barierowy to ciecz dostarczana z zewnątrz pod ciśnieniem wyższym od ciśnienia powierzchni chronionej sprawia całkowite odizolowanie płynu procesowego od otoczenia.

 

Podwójne uszczelnienie mechaniczne zapewnia drugie (zewnętrzne) uszczelnienie, które zawiera pompowany płyn, tworząc wnękę lub komorę pomiędzy uszczelnieniem wewnętrznym i zewnętrznym, którą można wypełnić płynem. … Pod ciśnieniem tworzy barierę między pompowaną cieczą a atmosferą i jest nazywany cieczą barierową.

 Aby dobrze dobrać płyn barierowy/buforowy należy pamiętać o podstawowej klasyfikacji tych płynów na sześc podstawowych klasyfikacji:

 1. Roztwory glikol / woda  (temperatura -29° C do +85° C)
 2. Alkohole  (temperatura -124° C do +70° C)
 3. Nafta i oleje napędowe  (temperatura -18° C do +82° C)
 4. Oleje hydrauliczne i smarne na bazie ropy naftowej  (temperatura -29° C do +150° C)
 5. Syntetyczne oleje hydrauliczne  (temperatura -32° C do +250° C)
 6. Płyny do przenoszenia ciepła  (temperatura -18° C do +340° C)

            Poz. 1 woda ma wiele zalet jako płyn buforowy / barierowy. Jego przewodność cieplna jest około trzy razy większa niż w przypadku olejów, a jego ciepło właściwe jest około dwa razy większe niż w przypadku olejów, więc dobrze odprowadza ciepło z uszczelnienia mechanicznego. Woda jest niedroga, łatwa w obsłudze i przechowywaniu, ma niewiele problemów z kompatybilnością materiału uszczelnienia i jest niepalna. Jest również kompatybilny z wieloma wodnymi roztworami pompowanymi. Jego lepkość wynosi zazwyczaj około 1 centystok w umiarkowanych temperaturach, co zapewnia niski opór przepływu w systemie barierowym.

Jednak lepkość spada w podwyższonych temperaturach, co ogranicza jego skuteczność jako środka smarnego do powierzchni uszczelnienia mechanicznego. Woda jest również podatna na zamarzanie w miesiącach zimowych. Skutkuje to wąskim zakresem temperatur użytkowania i otoczenia, w którym woda może być używana.

            Roztwory glikolu – te, które zwykle zawierają 50 procent glikolu etylenowego i 50 procent wody, są najprostszymi i najpowszechniejszymi płynami barierowymi lub buforowymi. Ponieważ inhibitory mogą wydostawać się z roztworu i uszkadzać powierzchnie uszczelniające, użytkownicy końcowi powinni stosować w tych roztworach niehamowany glikol zamiast glikolu z inhibitorami, takimi jak płyn niezamarzający. Ponieważ w niektórych obszarach stosowanie glikolu etylenowego jest ograniczone, użytkownicy końcowi mogą zamiast tego potrzebować glikolu propylenowego.

          Poz 2.              Alkohol – najlepiej nadaje się do usług o niskiej temperaturze.

 

          Poz. 3   Nafta lub olej napędowy – albo działa dobrze z powierzchniami uszczelnienia, ale jest łatwopalny.

 

          Poz. 4  Oleje hydrauliczne, konwencjonalne oleje do przekładni i łożysk na bazie ropy naftowej – ponieważ są szeroko dostępne, są popularnym wyborem. Jednak lepkość tych olejów może powodować powstawanie pęcherzy na powierzchni czołowej uszczelki węglowej, szczególnie w przypadku olejów klasy 32 lub wyższej w skali Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO).

            Poz.5  Oleje syntetyczne opracowane specjalnie do użytku jako bariera lub bufor – w ciągu ostatniej dekady zyskały na popularności. Te syntetyki są zazwyczaj oparte na polialfaolefinach i mieszczą się w przedziale od 5 do 20 klasy ISO (w przybliżeniu). Syntetyki o niższej lepkości są najpopularniejszą opcją wśród użytkowników końcowych. Syntetyki o wyższej lepkości, które są droższe, są najlepszym wyborem do zastosowań z wysokimi temperaturami lub niskimi prędkościami wału.

            Poz.6  Płyny przenoszące ciepło – chociaż są użyteczne w usługach o ekstremalnie wysokich temperaturach, płyny te mogą stwarzać problemy, ponieważ mają tendencję do rozkładu i tworzenia koksu lub twardych form węgla. 

 

Płyny buforowe a płyny barierowe jaka jest różnica.

Oprócz płynu procesowego wszystkie uszczelnienia wielokrotne używają płynu zewnętrznego. W zależności od układu uszczelniającego, ten płyn zewnętrzny nazywany jest płynem buforowym lub płynem barierowym. Norma 682 Amerykańskiego Instytutu Naftowego (API) określa, że ​​podwójne uszczelnienia bezciśnieniowe, znane również jako tradycyjne uszczelnienia tandemowe, używają płynu buforowego. Z drugiej strony, podwójne uszczelnienia pod ciśnieniem wykorzystują płyn barierowy, który izoluje ciecz procesową pompy od reszty układu.

Lepkość płynu barierowego

Lepkość jest jedną z najważniejszych właściwości dobrego płynu buforowego lub barierowego i jest reprezentatywna dla smarności. Płyn powinien być dostatecznie lepki, aby oddzielić powierzchnie i zapobiegać zużyciu bez ograniczania ruchu uszczelnienia lub przenoszenia ciepła. Wysoka lepkość może również powodować powstawanie pęcherzy węglowych . Ogólnie rzecz biorąc, obecne wytyczne dotyczące lepkości cieczy buforowej / zaporowej przewidują stosowanie lepkości niższych niż w przeszłości. Pomocne są następujące wskazówki:

 1. Klasa ISO oleju to lepkość w cSt w temperaturze 40 ° C .
 2. Najbardziej pożądana lepkość wynosi od 2 do 10 cSt przy temperaturze buforu / płynu barierowego.
 3. Uszczelnienia o niskiej prędkości wymagają większej lepkości niż uszczelnienia o dużej prędkości.
 4. Lepkość należy sprawdzać w całym zakresie temperatur pracy, łącznie z warunkami rozruchu.
 5. Lepkość w minimalnej temperaturze powinna być mniejsza niż 500 cSt (2310 SUS).
 6. W warunkach rozruchowych lepkość nie powinna przekraczać 68 cSt (350 SUS), aby uniknąć węgla
 7. Dolna granica lepkości to 1 cSt (31 SUS).
 8. Minimalna temperatura powinna wynosić co najmniej 2,8 ° C powyżej temperatury krzepnięcia i oczywiście powyżej zamarzania. Może być niezbędny grzejnik, aby utrzymać odpowiednią temperaturę i wyeliminować zimne rozruchy.
 9. Jeśli płyn jest wystawiony na działanie szerokiego zakresu temperatur, jego wskaźnik lepkości należy zmaksymalizować, aby zapewnić stabilną lepkość.

Jako przykład zmiany lepkości wraz z temperaturą, olej klasy ISO 32 o nominalnej lepkości 32 cSt w 40 ° C będzie miał lepkość 100 cSt w 20 ° C i 250 cSt w temperaturze 0 ° C . Ten olej może być zadowalający, gdy jest ciepły, ale powoduje powstawanie pęcherzy przy rozruchach w zimny dzień.

Normy i atesty: NSF H-1,odporny na utlenianie, wodoodporny, Koszerny.

Trwałość i przechowywanie: w przypadku przechowywania w   oryginalnych zamkniętych pojemnikach, produkt ten posiada okres trwałości wynosi 60 miesięcy od daty produkcji.

Ograniczenia: produkt ten nie jest sprawdzony ani nie jest przeznaczony do pracy w urządzeniach farmaceutycznych i medycznych.

Produkty o podobnej charakterystyce lub zastosowaniu: LUBRIPLATE SYN LUBE ISO VG Fluids 22, SpectraSyn 2, SpectraSyn 2B , SpectraSyn 2C,

 

Produkt trudnodostępny na terenie Europy.

 

płyn barierowy

płyn PAO

smar do oringów

MOLYKOTE® L-1605 FM Synthetic Barrier Fluid