Molykote® G-5511 Water Tap Compound 

Smar do głowic baterii

Wprowadzony do obrotu przez Dow Corning od 2016 roku smar Molykote G-5511 jest smarem, który opracowano do smarowania płytek ceramicznych narażonych na przepływy wody pitnej lub gazu,. Smar ma zapobiec zacięciu i zakleszczeniu elementów ruchomych oraz zapewnić poślizg między płytkami jak i statycznych elementów gumowych oraz elementów plastikowych mających za zadanie uszczelnienie głowicy ceramicznej z pozostałymi elementami baterii. Smar spełnia wymagania normy EN 817*. Molykote G-5511 jest to mieszanka smarna na bazie oleju silikonowego zagęszczonego PTFE (politetrafluoroetylenem, teflon) i jest odporny na działanie temperatur od -40 do 200 °C.

Produkt DC G-5511 doskonale spisuje się przy smarowaniu uszczelek gumowych i części z tworzyw sztucznych narażonych na przepływy wody, płynów lub gazu. Odporność smaru na zmywanie dotyczy pracy zarówno w zimnej jak i gorącej wody lub płynu. Jeżeli dodamy wysoką nośność smaru i kompatybilność z większością tworzyw sztucznych, elastomerów i ceramiki to otrzymaliśmy do dyspozycji jeden smar, który zastępuje stosowane dotychczas dwa lub trzy smary. Typowe aplikacje podane przez producenta to: zawory i urządzenia uszczelniające do złączy rurowych do ciepłej i zimnej wody, elementy kranów: krążki ceramiczne, uszczelki gumowe, elementy plastikowe, armatura odcinająca i kontrolna do rurociągów, uszczelnienia dławnic do urządzeń do produkcji ropy i gazu, uszczelki do urządzeń do uzdatniania wody,. Inne zastosowania wynikają z parametrów smaru. Producenci regulatorów do zimnej i ciepłej wody, stosując uniwersalny smar Molykote do wszystkich elementów zaworów zamiast dwóch różnych smarów, może zmniejszyć koszty zakupu smarów i uprościć proces produkcji. Testy porównawcze przeprowadzone ze smarami innych producentów wykazały znaczna przewagę produktu Molykote G-5511 głównie w takich parametrach jak: lepsze właściwości kleistość / przyczepność niż wszystkich testowanych produktów, lepszy współczynnik tarcia niż inne produkty, dobra odporność na obciążenia, doskonała odporność na wodę.

Sposób aplikacji: przed użyciem wymieszać smar do jednolitej konsystencji i smarować produkt pędzlem, szpachelką lub dozując w sposób ręczny bądź mechaniczny. Smar Molykote G-5511 nadaje się do systemów centralnego smarowania.

Podstawowe dane produktu Molykote G-5511

NormaTreśćJednostkaWynik
CTM 0176BKolor Biały- gęsta ciecz 
 Skład: olej bazowy-silikon, żel krzemionkowy, mieszanka zagęszczona (PTFE), inhibitory sedymentacji  
51825   
51502MF1/2S-40  
MFSI1,5-40 KP FK 1 U-40   
ISO 6743/9L-XDGHA-1  
CTM 0191Penetracja,mm/10320
DIN 51 818Klasa konsystencji NLGI 1…2
 Temperatura pracy°C-40 do 200
DIN 51757Gęstość, 20 ° Cg / ml1,3
DIN 51807Odporność na wodę, statyczna(168 h, 90 ° C), 0
DIN 51808Odporność na utlenianie po 100 godzin w temperaturze 99 ° CkPa0
 Zapach brak
 Temperatura wrzenia°C > = 100
DIN ISO 2592Temperatura zapłonu (tygiel zamknięty)°C :> 200
 Właściwości utleniające brak
atestZatwierdzenie NSF / ANSI 61 (do stosowania w systemach   
zaopatrzenie w wodę pitną)   
atestZatwierdzenie NSF / ANSI 61 (do stosowania w systemach zaopatrzenie w wodę pitną)  
atestAtest DVGW (do stosowania w sprzęcie systemy zasilania gazem)  
    
atestSpełnia wymagania normy DIN EN 817   
atestZgodny z dyrektywami UBA (kontakt z piciem woda)  

CTM: Corporate Metody badań. Egzemplarze CTM są dostępne na życzenie.
DIN: Deutsche Industrie Norm
ASTM: Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów.
ISO: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna.

Opakowania: 100 g, 1 kg, 25 kg.

Trwałość i magazynowanie: przy przechowywaniu produktu w zamkniętych oryginalnie opakowaniach i chłodnym miejscu (do +22 ºC) okres trwałości wynosi 60 miesięcy od daty produkcji.

Normy i atesty: Dobra odporność na wymywanie wodą, kompatybilny w wieloma tworzywami sztucznymi, wysoka odporność cieplna, wydajność przy pracy w wilgoci, Spełnia wymagania normy DIN EN 817, Posiada atest Mechaniczne Urządzenia Sanitarne NSF / ANSI 61 (materiały do stosowania w systemach wody pitnej), Drinking Water System Components, zgodny z wymaganiami specyfikacji Program Doradczy rozporządzenie Woda (BS6920: 2000), zgodny z wytycznymi UBA dla oceny higienicznej smarów z stosowanych do wody pitnej, test 200.000 cykli życiowych wymagany przez producentów baterii –pozytywny, certyfikat WRAS, niemiecki KTW, amerykański i francuski ACS.

* Norma EN 817 dotyczy armatury sanitarnej — Baterie mechaniczne (PN 10) — Ogólne wymagania techniczne. Zakres normy: Określa wymagania dotyczące baterii mechanicznych w zakresie wymiarów, szczelności, cech mechanicznych, akustycznych, hydraulicznych i wytrzymałości. Opisano badania sprawdzające wymagania aktualnie: PN-EN 817: 2008 – wersja angielska, jest zalecany do użycia z zimną i gorącą wodą (do 85 ° C),

Ograniczenia: Produkt nie został przetestowany ani przedstawiony jako odpowiedni dla personelu medycznego lub farmaceutycznego.

Produkty o podobnych właściwościach lub zastosowaniach: Naskosil RAVAK, Unisilkon L250 L, G. BESLUX BESSIL EH-1, KRYTOX GPL 105, Faucet valve Grease WM Harvey, DANCO Waterproof Silicone Faucet Grease, Black Swan Silicone Grease, CRC Food Grade Silicone Grease, CASSIDA GREASE FC 1,

 

Molykote G-5511