MOLYKOTE ® G-4000 FM

rzadki biały smar

Biały półpłynny smar tolerancji NSF H1 przeznaczony do smarowania powierzchni metalowych, plastikowych i gumowych w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.

Skład smaru to : Olej bazowy polialfaolefinowy (PAO), kompleksowy zagęszczacz aluminiowy, oraz politetrafluoroetylen (PTFE) i inne dodatki smarne i tym smarujące ciała stałe.

W pełni syntetyczny skład smaru zapewnia większą nośność, odporność na zużycie i żywotność w porównaniu do smarów opartych na bazie ropy naftowej.

Pomimo, że rzadki biały smar Molykote G-4000 FM ma niską konsystencję NLGI 00 zalecany jest jako smar ogólnego zastosowania i może być stosowany w elementach tocznych i łożyskach ślizgowych, krzywkach, prowadnicach i innych elementach maszyn. Nadaje się do smarowania przekładni za wyjątkiem przekładni hipoidalnych i ślimakowych. Zapewnia dobrą kompatybilność z większością urządzeń przemysłowych i powierzchni stosowanych w maszynach w tym tworzyw sztucznych i gumy.

Sposób użycia: jest typowy dla smaru stałego; oczyść powierzchnię, którą będziemy smarować. Smarować pędzlem, szpachlą, pistoletem z tuby lub automatycznym urządzeniem do smarowania. Przestrzegać wskazówek producenta przekładni, łożyska i maszyny. Dosmarowywanie możliwe za pomocą automatycznych systemów smarowania, można je jednak wykonać także pędzlem, szpachelką itp. Przy długich okresach smarowania należy preferować kompletną wymianę smaru. Nie mieszać z innymi smarami.

Podstawowe dane produktu Molykote G-4000 FM

Norma Treść Jednostka Wynik
CTM 0176 Kolor  Biały  
Skład; – Olej bazowy – Polialfaolefinowy (PAO), zagęszczacz-aluminiowy, związki politetrafluoroetylenu (PTFE) oraz inne smary stałe
DIN 51825      
DIN 51502 KPFHC00N-40, GPFHC00N-40     
ISO 6743 9 L-XDDEA 00    
Temperatura pracy ° C -40 do 149
ASTM D445 Lepkość w 40 ° C cSt 220
ASTM D217 Penetracja (60 cykli) W TEMP. 25 ° C mm/10 410-440
DIN 51 818 Klasa konsystencji NLGI 0
ASTM D 2265 Temperatura topnienia ° C 200
ISO 2811 Gęstość w temperaturze 25 ° C g / cm 3 0.92
ASTM D 2596 Weld Test (Four Ball EP, 1770 ob/min/10 s) kg 315
ASTM D2509 Ładunek krytyczny (metoda Timken) kg > 88
ASTM D 2266 Nośność test(Four Ball EP, 1200 ob/min/40kg/75 ° C / 1 h) mm 0.6
Atesty CFIA (Canadian Food Inspection Agency), FDA nr regulacji 21 CFR 178.3570    
Atesty      
NSF H-1 Nr. 140360      
       
Atesty Atest Halal Certificate No.: DOW.6792.7239.150010.US    

ASTM: Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów.
ISO: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
DIN: Deutsche Industrie Norm

Opakowanie produktu: 5 kg, 50 kg, 180 kg

Atesty i normy: smar odporny na niskie i wysokie temperatury, wysoka nośność, dobra wydajność do pracy w warunkach wilgotnych, kompatybilny z wieloma elastomerami i tworzywami sztucznymi, smar długoterminowy, dobra odporność na wymywanie wodą, dobra odporność na ścinanie w niskich temperaturach, zapobiega zjawisku stick-slip.

Tolerancja Food: Kategoria Kod NSF (H1 – materiały z przypadkowego kontaktu z żywnością; H2 – materiał nie w kontakcie z żywnością) – H1
Tolerancja jedzenie: zgodność z FDA 21 CFR (dla materiałów do incydentalnego kontaktu z żywnością) – FDA 21 CFR 178.3570.

Trwałość i magazynowanie: W przypadku przechowywania w temperaturze nieprzekraczającej 32 ° C w oryginalnych zamkniętych pojemnikach, smar Molykote G-4000 FM posiada okres trwałości 60 miesięcy od daty produkcji

Ograniczenia: Produkt nie został przetestowany ani przedstawiony, jako odpowiedni dla personelu medycznego lub farmaceutycznego.

Produkty o podobnych własnościach lub składzie : 274 Moly EP Synthetic Plus Waterproof Grease, Delo Synthetic Grease SFE EP 0, Royal Purple Ultra-Performance Grease, Royal Purple Ultra-Performance Grease, Berulub FB 34-00, eni Rubus Universal 00, CASTROL OBEEN UF 00, Anderol 783-00, LUBRIPLATE SFL-00, G. BESLUX ATOX M-00,

Molykote G4000