Smar silikonowy do próżni z atestem

Dow Corning High Vacuum Grease (zastępuje  dawny produkt DowCorning 976 lub 976V). Silikonowy środek smarny i uszczelniający do próżni  i smarowania elementów i części pracujących w warunkach próżni z atestem NSF

  • Charakterystyka produktu

Mrozoodporny, nietopliwy, termiczny i chemoodporny smar o ulepszonych właściwościach uszczelniających. Stosowany do zaworów i uszczelek i w systemach próżniowych.

Smar charakteryzuje się szerokim zakresem temperatury roboczej od -40° C do +200° C, niską lotnością i znakomitą wodoodpornością nie topi się po podgrzaniu i jest kompatybilny z większością tworzyw sztucznych i elastomerów

Temperatura pracy od -40° C do +200° C

  • Skład

olej silikonowy, zagęszczacz nieorganiczny, dodatki przeciwutleniające

  • Aplikacja zastosowanie

Ten smar silikonowy jest odporny na zimno, ciepło i różne wpływy chemiczne. Ma zwiększone właściwości uszczelniające do ściskania i blokowania uszczelnień

High VacuumGrease doskonale nadaje się do smarowania uszczelek olejowych, uszczelek i pierścieni uszczelniających. Służy jako chemiczna powłoka barierowa

Smar wysokociśnieniowy DowCorning służy do smarowania i zwiększania szczelności uszczelnień systemów próżniowych   pracujących w warunkach próżni lub zbliżonych. DowCorning High VacuumGrease jest zalecany do próżni pomiędzy 1×10-5 i 1×10-6 mm Hg. oraz specjalnego sprzętu chemicznego, kanałów i zaworów, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i szczelności uszczelnień specjalnego sprzętu do uzdatniania wody. Idealny również do smarowania uszczelnień w teleskopach i lornetkach, aby zapobiec zmętnieniu soczewek.

Ten smar jest przeznaczony do stosowania w wysokociśnieniowych systemach próżniowych i systemach narażonych na działanie wody i trudnych warunków pogodowych

 Po przez smarowanie uzyskujemy zwiększona szczelność uszczelnień w systemach próżniowych i sprzęcie chemicznym.

Smarowanie części roboczych  zaworów i urządzeń do uzdatniania  wody

Smarowanie o-ringów w lornetkach i teleskopach, aby zapobiec parowaniu i redukować ilość wilgoci soczewki.

Norma wskaźnik jednostka wynik
  kolor Biały do szarego
    półprzezroczysty
  Zakres temperatury pracy od -45 do +200° C
  Klasa NLGI   2
ISO 2113 Penetracja Bakteryjna mm/10 175-210
ISO 2113 Penetracja po ugniataniu po 60 uderzeniach w temperaturze 25° C mm/10 260
CTM 0033A A Wydzielanie oleju (24h temp. 200°C) % ˂ 0,5
CTM 0033A B Odparowanie oleju (24 h temp.200°C % ˂ 2
ASTM D 1217 Gęstość w 25 ° C  g/ml 1
  Zawartość ciał stałych % 20
Zawartość rozpuszczalników: Rozpuszczalniki organiczne   % 0
CTM 0021A Temperatura zapłonu (tygiel zamknięty) ° C > 300
ASTM D 2265 Temperatura topnienia   brak
  Spray Water Off % 1,65
  • DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Smar DowCorning High VacuumGrease jest dostępny w

Puszkach- 500 g

tubach -100 g

kartuszach -250

hobokach- 5 kg

Inne wielkości pakowane na żądanie – http://www.pakowanie.elub.pl

 

  • PRZECHOWYWANIE

W przypadku przechowywania w oryginalnych zamkniętych pojemnikach, w temperaturze nie przekraczającej 30°C, okres przydatności produktu do użytku wynosi 60 miesięcy od daty produkcji

  • Odporność chemiczna

Molykote High VacuumGrease smar do wysokiej próżni jest odporny na większość olejów roślinnych i mineralnych, wiele związki organicznych, a większość gazów. Jest także odporny na większość wodnych roztworów nieorganicznych, soli, rozcieńczonych kwasów i zasad.

  • Zagrożenia dla zdrowia i środowiska

Firma DowCorning posiada szeroko rozgałęzioną organizację ds. Zarządzania Produktami oraz dostępny w każdym regionie zespół specjalistów ds. Ochrony Zdrowia, Środowiska i Egzekwowania Przepisów, których zadaniem jest udzielanie klientom firmy wszelkich informacji w zakresie bezpieczeństwa użytkowania produktów.

Ograniczenia: DowCorning High VacuumGrease nie jest zalecany do stosowania: w kontakcie z ciekłym tlenem i nie powinien być używany w zastosowaniach, wymagających zgodności LOX z elastomerów silikonowych. Nie należy stosować produktu na powierzchniach malowanych, ponieważ nie przylegnie do powierzchni i nie wytworzy poduszki ochronnej. Nie stosować DC High VacuumGrease, jako smaru do łożysk metalowych o dużych prędkościach i obciążeniach. Produkt ten nie został przetestowany ani przedstawiony, jako odpowiedni dla personelu medycznego lub farmaceutycznego wykorzystania.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy DOW CORNING.

Produkty o podobnych właściwościach lub składzie; Losimol Silicone High-vacuum Grease, KYODO YUSHI FLUOTRIBO VAC,  Smary Apiezon, Baysilone silicone high vacuum grease,  SS GR 500 High-VacuumGrease, Atul Silicone S-600, Fomblin Y V 3, Inland Vacuum Celvacene,    Super Lube 91003 Silicone High-Dielectric and Vacuum Grease, Mosil High Vacuum HVG 200, BARRIERTA JFE 552 HV / SUPER IS / V, DuPont Hi Vac Grease, HUSKEY 350 SILICONE GREASE, OKS 1110, SYG-990 Silicon Vacuum Grease, Haynes Silicone Grease, Silicone Grease NLGI#2.

Molykote High Vacuum Grease