Molykote® L-1428

Molykote® L-1428 Syntetyczny olej do łańcucha Molykote L1428 to  wysokotemperaturowy niepalny opracowany na bazie poliesteru (POE)z domieszką PB  Polibutenu wytworzonego z  oleju mineralnego,który poprawia przyleganie do chronionych płaszczyzn i ułatwia pełzanie oleju . To unikalne lepiszcze  PB , które zwiększa