Castrol Optileb 2 Sil dawna nazwa  do : Optisil LEB 2.

OPTILEB 2 SIL jest neutralnym fizjologicznie białym  smarem na bazie silikonu, posiadającym atest  NSF H1. Dzięki bazie silikonowej, smar  jest szczególnie polecany do smarowania uszczelnień  wykonanych z elastomerów usieciowionych EPDM stosowanych w urządzeniach w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, gdy może dojść  do przypadkowego kontaktu pomiędzy smarem a produktem spożywczym.Produkt polecany do stosowania w rozlewniach  napojów i mleczarniach.

Produkt odporny na działanie gorącej i zimnej wody oraz parę wodną, detergenty i środki dezynfekujące.  

Klasa NLGI : 2

Zalecana  temperatura stosowania : -30 ÷ +244° C

Typ zagęszczacza : PTFE

Olej bazowy : olej silikonowy

Lepkość oleju bazowego ISO VG : 220

Dodatki przeciwzużyciowe : EP / AW

 Dopuszczenia NSF H1 Nr.rejestracji  120926.

Tagi: smar na bazie silikonu, odporny na zimną i gorącą wodę, przemysł spożywczy i farmaceutyczny.

biały smar

Castrol Optileb 2 Sil